text5 text6 text8 text9

De nye versioner af ISO 9001 og ISO 14001

 

Consors tilbyder nu certificering i den nye version af ISO 9001 og ISO 14001. Begge er godkendte og gældende fra 2015. Et omdrejningspunkt i den nye standard er også gøre virkosmhedens interressenter synlige og kende deres krav til virksomheden.

 

Nu samme struktur som de øvrige standarder

-         ISO 14001:2015 er ledelsessystemet for miljøledelse. Ved at certificere sit miljøledelsessystem forpligter virksomheden sig til at overholde gældende miljølovgivning. Dette indebærer blandt andet at man kender og forholder sig til relevant miljø-lovgivning, samt sikrer at virksomheden er i stand til at håndtere hændelser. Den nye standard sætter desuden livscyklusperspektivet i centrum.

 

    

 

Kontakt os i dag på telefon +45 4112 5936 - eller på mail: info@consors.dk