Et kvalitetsledelsessystem som f.eks. ISO 9001 kræver blandt andet, at en organisation bestemmer de processer, der er nødvendige for at drive virksomheden, men også at beskrive, hvordan processerne anvendes. Derfor fokuserer vi på de forskellige processer, når vi udfører audits.

Under vores audit gennemgår vi se vigtigste beskrevne processer. Herefter følger vi de forskellige processer for at afprøve at organisationens medarbejdere faktisk arbejder som beskrevet og at standarden er opfyldt. 

 

Afprøvning af processerne skal verificere følgende hovedpunkter:   

 •          Hvad er processens output 
 •          Hvordan udføres processen
 •          Hvem eller hvad udfører denne proces
 •          Processens formål
 •          Resultater af processen, hvis målet er opfyldt eller ej
 •          Forbedring, at processen forbedres på baggrund af resultatet

 

Eksempler på processer, der auditeres:  

 •             Ledelsesproces; at ledelsen opstiller politikker, målsætninger, planlægger, gennemfører interne audits, analyser resultater af interne audits, mål, organisation, er ansvar og beføjelser defineret osv
 •            Konstruktionsprocessen; at der er fastsatte regler, der definerer, hvordan organisationen udvikler nye produkter / services, hvordan I kontrollerer og dokumenterer, hvem der gør hvad
 •             Indkøbsprocessen; at der er regler for, hvordan leverandører overvåges, og hvordan organisationen vælger en ny leverandør og af hvilke grunde. Desuden at der er specifikke mål, og at ansvar og beføjelser er forstået.
 •             Personaleprocessen; at der er procedurer for introduktion af nye medarbejdere, uddannelse, opfølgning af kurser mv
 •             Afvigelsesbehandling; at der er procedurer for håndtering afvigelser og reklamationer samt definerede ansvar og beføjelser
 •             Produktion; at der er defineret, hvordan de forskellige processer skal udføres, og hvad der skal kontrolleres, af hvem og hvordan det skal dokumenteres.

 

 

Kontakt os i dag på telefon +45 3360 7650 - eller på mail: info@consors.dk