Consors har samarbejdsaftaler med Nordcert AB som er akkrediteret af SWEDAC

 

Akkreditering betyder tilladelse eller bemyndigelse til at udføre en bestemt opgave. Det er den offentlige myndighed SWEDAC (Den Svenske myndighed for akkreditering og overensstemmelsesvurdering) der undersøger færdigheder og praksis af virksomheder, der udfører certificering.

Det betyder akkrediteringen, at vore samarbejdspartneres og dermed vore, færdigheder jævnligt testes i henhold til definerede intervaller på mellem 12 og 16 måneder. For dig er det en garanti for, at vi opfylder alle krav der sikrer at vi leverer en fyldestgørende service - og et gyldigt certifikat!

 

 

        

 

 

 

Kontakt os i dag på telefon +45 3360 7650 - eller på mail: info@consors.dk